کلیدواژه‌ها = حسابرسی داخلی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 101-121

محمدرضا نیک بخت؛ مریم قدس حسن آباد


3. حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 182-207

علی رحمانی؛ افسانه بحیرایی