کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تعداد مقالات: 18
1. تاثیر روش‌های گریز از مالیات بر کیفیت سود با تاکید بر مالکیت دولتی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 191-214

10.22051/jera.2021.33808.2754

هادی شایسته؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیری؛ محمد خدامرادی


2. ارائه مدل اقتضایی تأثیر ساختار هیئت مدیره بر کیفیت سود: رویکرد معادلات ساختاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 99-126

10.22051/jera.2018.20861.2066

فرشاد سبزعلی پور؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر؛ سحر سپاسی


3. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود: رویکرد معادلات ساختاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 235-260

10.22051/jera.2019.21550.2140

محمد رمضان احمدی؛ عبدالمجید آهنگری؛ حمیدرضا حاجب


4. بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 103-122

10.22051/jera.2018.17354.1798

علی ابراهیمی کردلر؛ امید آخوتدی


5. طراحی مدل رتبه بندی شرکتها از منظر کیفیت سود حسابداری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 201-220

10.22051/jera.2019.24005.2307

صدیقه دوستیان؛ شهناز مشایخ


6. تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-92

10.22051/jera.2018.17541.1812

آرش تحریری؛ معصومه صابرماهانی


8. بررسی همگرایی مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-82

10.22051/jera.2017.12125.1465

مهدی کاظمی علوم؛ محسن ختن لو؛ مصطفی عبدی؛ مژده جعفری


9. بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

10.22051/jera.2017.6978.1037

امیر محمدی؛ علی ثقفی


12. رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

10.22051/jera.2015.633

احمد احمدپور؛ عصمت اصابت طبری؛ میثم طالب تبار آهنگر


13. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22051/jera.2015.625

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا


15. رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 47-60

10.22051/jera.2014.615

غلامحسن الهیاری؛ بهمن بنی مهد


16. بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت های مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 129-147

10.22051/jera.2014.617

محمد حسین قدیریان آرانی؛ شکراله خواجوی


17. تاثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 147-172

10.22051/jera.2013.590

محمدحسین صفرزاده


18. تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 119-147

10.22051/jera.2013.570

محمدعلی آقایی؛ حسن زلقی؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی