کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تعداد مقالات: 15
1. بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 103-122

علی ابراهیمی کردلر؛ امید آخوتدی


2. طراحی مدل رتبه بندی شرکتها از منظر کیفیت سود حسابداری

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 201-220

صدیقه دوستیان؛ شهناز مشایخ


3. تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 69-92

آرش تحریری؛ معصومه صابرماهانی


5. بررسی همگرایی مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود

دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 61-82

مهدی کاظمی علوم؛ محسن ختن لو؛ مصطفی عبدی؛ مژده جعفری


7. بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-20

امیر محمدی؛ علی ثقفی


9. رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-14

احمد احمدپور؛ عصمت اصابت طبری؛ میثم طالب تبار آهنگر


10. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 1-16

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا


12. رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود

دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 47-60

غلامحسن الهیاری؛ بهمن بنی مهد


13. بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت های مالی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 129-147

محمد حسین قدیریان آرانی؛ شکراله خواجوی


14. تاثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 147-172

محمدحسین صفرزاده


15. تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 119-147

محمدعلی آقایی؛ حسن زلقی؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی