کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
تعداد مقالات: 8
3. پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 161-186

10.22051/jera.2016.2291

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ میرحسین موسوی


4. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22051/jera.2015.625

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا


5. تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری شرطی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-59

10.22051/jera.2015.1893

محمدحسین صفرزاده؛ بهزاد بیگ پناه


6. بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-146

10.22051/jera.2013.576

محمد حسین ستایش؛ محمد جواد غفاری؛ ناصر رستم زاده