کلیدواژه‌ها = مدیریت لحن نوشتار
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 29-48

عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


2. مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 21-52

فریدون رهنمای رودپشتی؛ عبدالرضا محسنی