کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 28
1. تاثیر دانش ضمنی مدیران بر مدیریت سود در سطوح مختلف نظارت: یک رویکرد رفتاری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 226-250

10.22051/jera.2019.22323.2196

محسن خدادادی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ مهدی مشکی؛ سینا خردیار


9. مدیریت سود در شرکتهای بورسی و شرکتهای غیر بورسی تابعۀ آنها

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 256-282

10.22051/jera.2018.16827.1750

فخرالدین محمدرضایی؛ سیده لیلا احمدی


10. مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 345-362

10.22051/jera.2017.15051.1647

علی آشتاب؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی


11. مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-52

10.22051/jera.2017.9465.1242

فریدون رهنمای رودپشتی؛ عبدالرضا محسنی


14. ارتباط استراتژی متنوع سازی شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 181-200

10.22051/jera.2017.7940.1102

قادر داداش زاده؛ رسول برادران حسن زاده


17. کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-40

10.22051/jera.2016.2535

مهدی مرادی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ آرش قربانی


19. بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-102

10.22051/jera.2016.2159

ناصر ایزدی نیا؛ مسعود طاهری


20. رابطه مدیریت سود با عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 145-166

10.22051/jera.2015.635

کیهان مهام؛ سعید علی پور؛ بهمن طالبی


22. عرضه عمومی اولیه : مدیریت سود و ساختار مالکیت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-32

10.22051/jera.2015.628

سید مجتبی شفیع پور؛ فرزانه جلالی علی آبادی


23. مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های مورچگان و غذایابی باکتری

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 181-203

10.22051/jera.2015.2073

عزیز گرد؛ سید حسام وقفی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی؛ سارا خواجه زاده


25. رابطه‌ی تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 61-83

10.22051/jera.2014.618

زهرا اربابی بهار؛ علی رحمانی