کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 28
26. آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 159-177

10.22051/jera.2014.611

نقی فاضلی؛ رمضانعلی رویایی؛ زهرا پورزمانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


28. رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-49

10.22051/jera.2013.538

غلامرضا سلیمانی امیری؛ الهام نبی یی