کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 101-121

محمدرضا نیک بخت؛ مریم قدس حسن آباد


3. بررسی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 83-99

یداله تاری وردی؛ محمد فرجی ارمکی؛ رضا داغانی؛ فرزانه حیدرپور


4. کارت ارزیابی متوازن و اندازه‌گیری عملکرد

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 101-121

محمدرضا شوروزی؛ محسن مرادی؛ مهدی قمیان