کلیدواژه‌ها = توانایی مدیریت
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی توانایی‌های مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل چرخه عمر

دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 29-54

بیتا مشایخی؛ فرزاد حاجی عظیمی


2. بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق‌الزحمه و اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 221-239

حسن فرج زاده دهکردی؛ ناهید حیدری


3. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 103-129

مسعود حسنی القار؛ محمد مرفوع