کلیدواژه‌ها = ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری
تعداد مقالات: 1
1. چارچوبی برای ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 23-44

مسعود غلام زاده لداری؛ علی ثقفی