کلیدواژه‌ها = هزینه های اختیاری تولیدغیرعادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت ها

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 205-222

فرزین رضایی؛ امید صابرفرد