کلیدواژه‌ها = وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر توان پیش بینی کنندگی جریان نقد عملیاتی و آزاد

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 137-152

ویدا مجتهدزاده؛ سید حسین علوی طبری؛ شهره حدیدی فرد