کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 3
1. الگوی کنترل داخلی در سیستم های برنامه‌ریزی منابع‌سازمانی

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 119-153

سحر سپاسی؛ نیلوفر حاجی قاسمی


3. پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 161-186

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ میرحسین موسوی