نویسنده = شهناز مشایخ
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 131-151

شهناز مشایخ؛ فرزانه اکبری


2. بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری

دوره 5، شماره 3، بهار 1395، صفحه 127-154

شهناز مشایخ؛ سپیده سادات نصیری


4. بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 147-166

مهسا قاسمی؛ منیژه رامشه؛ شهناز مشایخ