نویسنده = مصطفی علوی
تعداد مقالات: 1
1. شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام

دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 85-98

مصطفی علوی؛ رضا نعمتی کشتلی؛ حمید حقیقت