نویسنده = غلامحسین اسدی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 187-203

10.22051/jera.2015.1909

غلامحسین اسدی؛ مرتضی بیات؛ سجاد نقدی


2. تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 89-107

10.22051/jera.2014.598

غلامحسین اسدی؛ علیرضا نجف پور کردی؛ مهدی نیک روش