نویسنده = علیرضا مهرآذین
تعداد مقالات: 1
1. اثر محافظه‌کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 93-110

علیرضا مهرآذین؛ فاطمه عباس نژاد