نویسنده = Mohammad Marfoua
تعداد مقالات: 2
1. استراتژی‏‌های ‌‌کسب‌وکار و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌ها

دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 157-184

محمد مرفوع؛ رباب شاکری


2. عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 169-177

محمد مرفوع؛ مرتضی عدل زاده