نویسنده = محمدرضا نیک بخت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 219-255

محمدرضا نیک بخت؛ امیرحسین حسین پور؛ حسین اسلامی مفیدآبادی