نویسنده = سحر سپاسی
تعداد مقالات: 4
1. الگوی کنترل داخلی در سیستم های برنامه‌ریزی منابع‌سازمانی

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 119-153

سحر سپاسی؛ نیلوفر حاجی قاسمی


2. فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 47-88

حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی؛ وحید احمدیان


3. رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 1-21

سوگند شریفی؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی


4. آزمون تجربی چسبندگی هزینه : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 163-177

سکینه شیبه؛ زهرا فتحی؛ سحر سپاسی