نویسنده = مرتضی بیات
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 53-76

10.22051/jera.2018.17493.1806

مرتضی بیات؛ محمد نوروزی؛ زهرا میر اشرفی؛ علی اکبر پورموسی


2. نقش دیدگاه حسابداری محافظه کاری در مدیریت نقدینگی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-28

10.22051/jera.2015.626

حسن زلقی؛ مرتضی بیات


3. عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 187-203

10.22051/jera.2015.1909

غلامحسین اسدی؛ مرتضی بیات؛ سجاد نقدی


4. ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازده عادی و غیر عادی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-15

10.22051/jera.2014.592

شاهین بیات؛ کیوان شعبانی؛ رافیک باغومیان