نویسنده = غلامرضا کردستانی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 345-362

علی آشتاب؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی


2. بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 213-233

غلامرضا کردستانی؛ رامین قربانی؛ نیکو خوانساری


3. رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 145-160

غلامرضا کردستانی؛ مهدی خلیلی


4. نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 67-88

غلامرضا کردستانی؛ پویا مدافعی؛ علی جهانگیری لیواری؛ محمد ایرانشاهی