نویسنده = اعظم ولی زاده لاریجانی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر طبقه مؤسسات حسابرسی معتمد بر گزارشگری مالی صاحبکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده لاریجانی


2. مدل‌سازی عوامل حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر ثروت سهامداران: برآورد و اعتبارسنجی

دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 181-216

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا


3. نقش اطلاعات حسابداری در واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران; مطالعه سودهای پیش‌بینی شده

دوره 6، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 203-218

پریساسادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده لاریجانی


4. اثر کارایی مدیریت، اندازه و ساختار سرمایه بر ادراک از کیفیت خدمات و عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 211-236

مهدی یزدان شناس؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده لاریجانی