نویسنده = اعظم ولی زاده لاریجانی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر طبقه مؤسسات حسابرسی معتمد بر گزارشگری مالی صاحبکاران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 187-212

10.22051/jera.2020.27841.2515

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده لاریجانی


2. مدل‌سازی عوامل حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر ثروت سهامداران: برآورد و اعتبارسنجی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 181-216

10.22051/jera.2017.17364.1800

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا