نویسنده = مهدی مشکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر اجرای سیاست‌های‌ اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 89-108

مهدی همّتی آسیابرکی؛ مهدی مشکی؛ محمّد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور


2. ارائه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی (مطالعه موردی استان فارس)

دوره 2، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 93-112

مهدی مشکی؛ مرتضی مریمی یعقوبیان؛ مهدی همتی آسیا برکی