نویسنده = یحیی حساس یگانه
فرضیه ثبات کارکردی؛ تفکیک اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 33-50

10.22051/jera.2015.624

فرخ برزیده؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری