نویسنده = علی رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 161-186

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ میرحسین موسوی