نویسنده = علی استادهاشمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 245-275

حسن ولیان؛ محمدرضا عبدلی؛ علی استادهاشمی؛ رضا طهماسبی زاده