نویسنده = محمدرضا مهربان پور
تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه و ریسک شرکت‌ها

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 227-245

10.22051/jera.2017.10954.1365

محمدرضا مهربان پور؛ فرزانه سادات میری چیمه