نویسنده = داریوش فروغی
تعداد مقالات: 2
2. توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 63-90

داریوش فروغی؛ امین ساکیانی