نویسنده = طاهر محمدشریفی
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطح افشاء اختیاری شرکت‌ها بر کارایی تخصیص بازار سرمایه

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 125-143

حسین کرباسی یزدی؛ یدالله نوری فرد؛ طاهر محمدشریفی