نویسنده = محمد مهدی دانا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 55-75

محمدرضا مهربان پور؛ محمد مهدی دانا؛ محمد بنافی


2. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 1-16

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا