نویسنده = علی ثقفی
تعداد مقالات: 3
2. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22051/jera.2015.625

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا


3. کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-45

10.22051/jera.2014.622

علی ثقفی؛ حسین علوی طبری؛ مژگان رباط میلی