نویسنده = کاوه مهرانی
تعداد مقالات: 3
1. نقش رقابت پذیری در قیمت گذاری ناقرینگی و کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 9، شماره 3، بهار 1399، صفحه 161-180

ابراهیم ابراهیمی؛ کاوه مهرانی؛ محسن نظری


2. رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 37-53

منصور نخعی؛ کاوه مهرانی


3. پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 43-58

کاوه مهرانی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مصطفی احمد خان بیگی