نویسنده = مسعود غلام زاده لداری
تعداد مقالات: 2
1. چارچوبی برای ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 23-44

مسعود غلام زاده لداری؛ علی ثقفی


2. مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تأمین مالی شرکت‌های ایرانی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-15

علی ثقفی؛ مسعود غلامزاده لداری