نویسنده = جعفر باباجانی
تعداد مقالات: 4
1. آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش

دوره 9، شماره 3، بهار 1399، صفحه 77-96

جعفر باباجانی؛ وجه ا... قربانی‌زاده؛ عبدالخالق خنکا


2. شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 284-313

بهروز باقری؛ جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده


4. عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 21-37

بهرام محسنی؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو