نویسنده = سعید سمایی رهنی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 63-80

محمدرضا عباس زاده؛ سعید سمایی رهنی؛ علی خلیلیان موحد؛ فرشته مشتاق