نویسنده = زهره حاجیها
تعداد مقالات: 6
3. کیفیت افشا و پاداش مدیریت

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-61

10.22051/jera.2017.7534.1073

احمد احمدپور؛ زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت


6. تأثیر عوامل خاص شرکت بر ساختار سررسید بدهی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 39-62

10.22051/jera.2013.524

حسنعلی اخلاقی؛ زهره حاجیها