نویسنده = پریسا سادات بهبهانی نیا
تعداد مقالات: 2
1. نقش اطلاعات حسابداری در واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران; مطالعه سودهای پیش‌بینی شده

دوره 6، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 203-218

پریساسادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده لاریجانی


2. اثر کارایی مدیریت، اندازه و ساختار سرمایه بر ادراک از کیفیت خدمات و عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 211-236

مهدی یزدان شناس؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده لاریجانی