تعداد مقالات: 368
2. مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تأمین مالی شرکت‌های ایرانی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-15

علی ثقفی؛ مسعود غلامزاده لداری


4. اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-18

علی رحمانی؛ زهره عارف منش


6. رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-19

نظام الدین رحیمیان؛ مهدی ابراهیمی میمند


7. رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-20

مهدی عرب صالحی؛ غزل صادقی؛ محمود معین الدین


8. ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازده عادی و غیر عادی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-15

شاهین بیات؛ کیوان شعبانی؛ رافیک باغومیان


9. قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-19

احمد بدری؛ مریم دولو؛ محمد عرب مازار یزدی


11. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 1-16

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا


12. رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-14

احمد احمدپور؛ عصمت اصابت طبری؛ میثم طالب تبار آهنگر


13. کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل

دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-12

محمد آقایی؛ محمد علی گلجاریان؛ کیانوش نظری؛ امین اسدالهی


14. مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر

دوره 5، شماره 3، بهار 1395، صفحه 1-14

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مهرداد صالحی


15. تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-22

سید احمد خلیفه سلطانی؛ فاطمه اسماعیلی


16. تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-38

فرزانه یوسفی اصل؛ مهناز ملانظری؛ غلامرضا سلیمانی امیری


17. تأثیر کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3، بهار 1394، صفحه 1-21

ویدا مجتهدزاده؛ مینا ابوحمزه؛ محمد مهدی میرزایی


18. رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 1-21

سوگند شریفی؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی


19. رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت-های مالی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-18

محمد جواد زارع بهنمیری؛ اسفندیار ملکیان کله بستی


21. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 1-28

جواد نیک کار؛ الهام حمیدی؛ اکرم جلیلی


23. بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-20

امیر محمدی؛ علی ثقفی


24. اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-31

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ عاصم حضرتی