تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد است. شرکت‌ها معمولاً مبالغ قابل‌توجهی از وجه نقد را در ترازنامه خود به دلیل نقص‌های بازار سرمایه همچون عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی، هزینه‌های دادوستد و هزینه‌های تأمین مالی خارجی، نگهداری می‌کنند. از طرفی، تجدید ارائه صورت‌های مالی می‌تواند بر سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش بازار آن اثرگذار باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. جهت انجام این پژوهش، نمونه آماری شامل 155 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 انتخاب گردید. براساس تجزیه‌وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، یافته‌های پژوهش نشان داد که مطابق با تئوری تقویت کنترل سهامداران، تجدید ارائه صورت‌های مالی منجر به کاهش سطح نگهداشت وجه نقد می‌شود. همچنین در راستای تئوری نمایندگی، تجدید ارائه صورت‌های مالی منجر به کاهش ارزش بازار نگهداشت وجه نقد از دیدگاه سرمایه‌گذاران خواهد شد. به‌عبارتی دیگر، تجدید ارائه صورت‌های مالی توسط سرمایه‌گذاران به عنوان سیگنالی منفی تعبیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Restatements on Corporate Cash Policy

نویسندگان [English]

  • mohammad nasiri 1
  • aiuob yaghmaei alishah 2
1 Islamic Azad University of Shabestar Branch
2 Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar. Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of accounting restatements of financial statements on cash holding policy. Companies often hold significant amounts of cash in their balance sheets due to lack of capital markets such as information asymmetry, agency problems, transaction costs, and external financing costs. On the other hand, accounting restatements can affect the level of cash holdings and market value. For this research, a sample of 155 companies in the Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2016 was selected. Based on the multi-variable linear regression analysis, the findings showed that, in accordance with the theory of strengthened control, accounting restatements of financial statements led to a decrease in cash holdings. Also, in line with the agency theory, refinancing the presentation of financial statements will lead to a decrease in the market value of cash holdings from the perspective of investors. In other words, the accounting restatements of financial statements by investors is interpreted as a negative signal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market value of cash holdings
  • accounting restatements of financial statements
  • agency theory
  • strengthened control theory