بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود؟ انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل‌کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‌های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت‌هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه‌ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت‌طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری می‌شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می‌شوند‌ نسبت به سایر شرکت‌ها، ضعیف‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The moderating role of Auditor expertise on the relationship between related party transactions and investment efficiency

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Mohammad Mehdi Dana 2
  • Mohammad Banafi 3
1 University Of Tehran, Farabi Campus
3 Accounting, Shahid Chamran university
چکیده [English]

This research aimed to investigate the moderating role of auditor Industry specialization on the Relationship between Related party transactions and investment efficiency. In other words, research seeks to answer the question “whether auditor Industry specialization will decrease the effect of related party transactions and investment efficiency. It is expected that the results of the research will help to understand the moderating factors of the relationship between related party transactions and investment efficiency. Hence, two hypotheses are developed and data on the 65 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 2009 to 2015 were analyzed. The results showed that related party transactions a significant Negative association with investment efficiency. In other word, Company managers who are faced with considerable agency costs, through related party transactions acted opportunistically, which this leads to inefficiency investment. Also, the findings indicate that auditor Industry specialization induces moderating relationship between related party transactions and investment efficiency. In fact, positive association between related party transactions and investment efficiency is weaker for firms audited by industry specialist auditors and firms audited by non-specialist auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related party transactions
  • Investment Efficiency
  • Auditor expertise