بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی معیارهای حاصل از مدل‌های سنجش کیفیت اقلام تعهدی در سال‌های اخیر، نشان از وجود عواملی دارد که منجر به کاهش توان این مدل‌ها در تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی و بروز خطای نوع اول و نوع دوم در مدل‌های مربوطه می‌گردد. این تحقیق با شناسایی این عوامل، سعی در بهبود توان مدل‌های سنجش کیفیت اقلام تعهدی دار با در نظر گرفتن اقلام تعهدی چسبنده، عملکرد شرکت، اقلام تعهدی بلندمدت و تفکیک جریان‌های نقدی، اقلام تعهدی غیرعادی با استفاده از معیاری جدید برای 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 الی 1392، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی توان این معیار در مقایسه با معیار حاصل از مدل‌های دیگر، نشان‌دهنده بهبود توانایی تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی است. معیار جدید این تحقیق نشان از کاهش خطای نوع اول و نوع دوم در تعیین اقلام تعهدی غیرعادی دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Accruals Quality Evaluation Improvement

نویسندگان [English]

  • Amir Mohamadi 1
  • Ali Saghafi 2
چکیده [English]

Precise studies of accruals quality evaluation models in the last years show that there are some factors impairing the models' quality of distinguishing normal and abnormal accruals, which results in Type I and type II errors. This research is aimed to recognize these factors in order to improve the models. This research evaluates abnormal accruals of 123 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2001 to 2013 using a new measure and also considering sticky accruals, the firm performance, long term accruals and cash flow analysis. This measure ability is compared with other models measures. The results show that the new measure has more ability and less type I and type II errors in distinguishing normal and abnormal accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals Quality
  • Abnormal Accruals
  • Sticky Accruals
  • Earnings Quality

Cheng, C. S. and Hollie, D. (2008). Do core and non-core cash flows from operations persist differentially in predicting future cash flows?. Quarterly Journal of Finance and Accounting, 31, 29–53.

Dechow, P. , Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77, 35-59.

Dechow, P. , Ge, W. , Larson, C. , Sloan, R. (2010a). Predicting material accounting misstatements. Contemporary Accounting Research, 28 (1) , 17–82.

Dechow, P. , Ge, W. , Schrand, C. (2010b). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3) , 344-401.

Dechow, P. , Kothari, S. , Watts, R. (1998). The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting and Economics, 25, 133-168.

Dechow, P. , R. Sloan, and A. Sweeney, (1994). Detecting earnings management, working paper (University of Pennsylvania, Philadelphia, PA).

Dechow, P. , Richardson, S. , Tuna, I. (2003). Why are earnings kinky? An examination of the earnings management explanation. Review of Accounting Studies, 8, 355-384.

Dechow, P. , Sloan, R. , Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70, 193-225.

Financial Accounting Standards Board. (1978). Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, Statement of Financial Accounting Concepts, No. 1, Stamford, CT: FASB.

Francis, J. , LaFond, R. , Olsson, P. , Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39, 295-327.

Holthausen, R. , Larcker, D. , Sloan, R. (1995). Annual bonus schemes and the manipulation of earnings. Journal of Accounting and Economics, 19, 29-74.

Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29, 193-228.

Kasznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, 37, 57-81.

Kothari, S. , Leone, A. , Wasley, C. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39, 163-197.

McNichols, M. (2002). Discussion of “The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors”. The Accounting Review, 77, 61-69.

Xie, H. (2001). The mispricing of abnormal accruals. Accounting Review, 76, 357–373.