تعداد مقالات: 348
1. محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 7-19

سیده سمیه موسوی؛ سید حسین علوی طبری


2. عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 21-37

بهرام محسنی؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو


3. تأثیر عوامل خاص شرکت بر ساختار سررسید بدهی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 39-62

حسنعلی اخلاقی؛ زهره حاجیها


4. تأثیر انجام خدمات حسابداری، مدیریتی و مشاوره‌ای، همراه با خدمات حسابرسی، بر استقلال حسابرس

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 63-78

عبدالمهدی انصاری؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی


5. اثر ویژگی‌های شرکت بر ماندگاری اعضای هیئت‌مدیره

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 79-99

فرزین رضایی؛ خدیجه موسویان


6. کارت ارزیابی متوازن و اندازه‌گیری عملکرد

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 101-121

محمدرضا شوروزی؛ محسن مرادی؛ مهدی قمیان


7. سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش‌بینی ریسک شرکت‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 123-144

محمدحسین ستایش؛ مریم گل محمدی؛ اصغر قربانی


8. توجه مدیران به عوامل موفقیت‌ساز، با تأکید بر فرایند‌های حسابداری مدیریت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 7-26

فریدون راهنمای رودپشتی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جلال اسپوکه


10. اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 49-66

پرویز پیری؛ محمد ایمانی برندق؛ سیامک اللهوردیزاده


11. نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 67-88

غلامرضا کردستانی؛ پویا مدافعی؛ علی جهانگیری لیواری؛ محمد ایرانشاهی


14. ویژگی‌های شخصیتی حسابداران ایرانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 127-150

احمد مدرس؛ حلیمه رحمانی


17. رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود

دوره 1، شماره 3، بهار 1391، صفحه 33-49

غلامرضا سلیمانی امیری؛ الهام نبی یی


22. مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تأمین مالی شرکت‌های ایرانی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-15

علی ثقفی؛ مسعود غلامزاده لداری


24. رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام

دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 35-53

سید احمد خلیفه سلطانی؛ ماندانا بهرامی


25. علامت دهی و ارزشگذاری در عرضه اولیه سهام

دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 55-72

بیتا مشایخی؛ هانیه بیرامی